Guidet fælleslæsning for psykisk sårbare

Mød Erik som efter et langt arbejdsliv pludselig blev ramt af stress og bl.a. mistede evnen til at læse. Erik fik mulighed for at deltage i læsegruppeprojektet Tid til læsning på Holstebro Bibliotek og genvant læseevnen – og livsglæden.

Med i projektet var Læseforeningen, Aarhus Universitet og bibliotekarer og sundhedskonsulenter fra fem midtjyske kommuner. Projektet er bl.a. finansieret gennem midler fra Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje.

Læs hele evalueringsrapporten her: https://www. laeseforeningen.dk/tid-til-lsning

Relaterede projekter

Kultur som sundhedsfremme er et bredt felt med mange fagligheder, mange perspektiver og mange koncepter. Se flere spændende projekter her.

Sammen om levende musik (SOL)

Kunsten at skabe relationer

Sange med Mødre