SOLO

Mødet med kultur som socialt redskab til at modvirke ensomhed hos unge. SOLO er et projekt der står på skuldrene af Musikalske Besøgsvenner, et gennemprøvet format, som , med støtte fra Region Midtjylland, har afholdt intimkoncerter hos borgere, der ikke har mulighed for at deltage i kulturelle arrangementer uden for hjemmets trygge rammer. Erfaringer fra dette projekt har synliggjort udfordringen i at nå de unge borgere, da de ikke er villige til at få besøg i eget hjem. SOLO skal som et supplement til Musikalske Besøgsvenner, sikre at unge ensomme borgere får adgang til kultur, ved at skabe safes-spaces som tilgodeser den voksende marginaliserede gruppes særlige behov.

 

Video: ROSA – Dansk Rock Samråd

Mere Materiale

TRIVSELSFREMMENDE OG ADGANGSSKABENDE POTENTIALER AF HYBRIDE KONCERTFORMATEREN KOMPARATIV ANALYSE AF MUSIKALSKE BESØGSVENNER OG SOLORPA REPORT SERIES

PDF

Relaterede projekter

Kultur som sundhedsfremme er et bredt felt med mange fagligheder, mange perspektiver og mange koncepter. Se flere spændende projekter her.

Se alle

Musikalske Besøgsvenner

Arts in Health Biennale (2023) – forprojekt

Et sundt børne- og ungeunivers – kultur på tværs