Same, Same but Different

’Same, Same but Different’ er et projekt som eksperimenterer med at anvende filmkunst og tegning som undervisningsmetode specifikt ind i danskfaget i Folkeskolen. Elever og lærere arbejder i projektet med tegning/illustration og filmskabelse fra de små klasser, hvilket givet et bredere felt at udtrykke sig igennem. Metoden kan åbne for inklusion i det faglige fællesskab for de 15% af eleverne, der er i læse- og skrivevanskeligheder gennem differentierede undervisningsforløb. De æstetisk/kunstneriske udtryk giver desuden rum for hver enkelt elev til at finde sin egen stil.

Projektet er et partnerskab mellem blandt andre The Animation Workshop, Viborg, VIA, Center for Læring og It,VIA, Den Kreative Skole, Silkeborg, Kompetence center for børn, unge og billedkunst (KBUB) samt en række eksperter og midtjyske folkeskoler.

Mere Materiale

ORDFORKLARINGSSTRATEGIER HOS BØRN I 4. KLASSE AF AASE HOLMGAARD, SELVSTÆNDIG PSYKOLOG, PH.D. NINA BERG GØTTSCHE, LEKTOR, PH.D., VIA UNIVERSITY COLLEGE

PDF

Relaterede projekter

Kultur som sundhedsfremme er et bredt felt med mange fagligheder, mange perspektiver og mange koncepter. Se flere spændende projekter her.

Se alle

SOLO

Musikalske Besøgsvenner

Arts in Health Biennale (2023) – forprojekt