Arts in Health Biennale (2023) – forprojekt

Art in Health Biennale, FORPROJEKT har gennem erfaringsudveksling og workshops udviklet en metode til kortlægning af hospitalsafdelingers sundhedsfaglige og kunstneriske potentialer og barrierer. Som led i udviklingen af en sådan metode er to hospitalsafdelinge inddraget som pilotprojekt: Kræft- og Urinvejskirurgisk på RHG. Pilotprojekterne retter sig mod hver af disse afdelingers helt særlige behov. Evalueringer herfra vil bidrage til formuleringen af de krav, som senere vil danne grundlag for involveringen af internationale kulturaktører i Art in Health Biennale 2025.

Senere vil Biennalen skaleres til andre hospitaler i RM. Kunstnere, designere, sundhedsfaglige personale og patienter  mødes om at skabe og diskutere en ny syntese mellem kunst og sundhed, som formidles og deles både nationalt og internationalt.

Relaterede projekter

Kultur som sundhedsfremme er et bredt felt med mange fagligheder, mange perspektiver og mange koncepter. Se flere spændende projekter her.

Se alle

SOLO

Musikalske Besøgsvenner

Et sundt børne- og ungeunivers – kultur på tværs