At stå overfor at skulle være mor er forbundet med mange følelser. Nogle gange er de også store og svære. Sange med Mødre er et før- og efterfødselsforløb, som har til formål at skabe velvære for sårbare gravide og nye mødre, der har det svært. Sangen er et redskab til at sætte ord på følelser og stemninger og til at komme ned i kroppen og ind i vejrtrækningen.’

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem musik- og kulturskolerne i Viborg, Holstebro og Silkeborg samt lokale jordemødre og sundeplejersker. Projektet er finansieret gennem midler fra Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje’

Relaterede projekter

Kultur som sundhedsfremme er et bredt felt med mange fagligheder, mange perspektiver og mange koncepter. Se flere spændende projekter her.

Kultur på recept, Sundhedsstyrelsen