Kultur på recept, Sundhedsstyrelsen

Afspil video

Gertrud Ølgaard fra NIRAS præsenterer her resultaterne fra Sundhedsstyrelsens puljeprojekt Kultur på recept. Fire kommuner, Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg, har udviklet og afprøvet forløb med kulturaktiviteter, der har været målrettet borgere med let til moderat depression, stress og angst. Otte ud af 10 deltagere har oplevet, at deres helbred er forbedret efter et 10 ugers forløb, og 3 ud af 4 har vurderet, at kultur på recept i høj eller nogen grad har forbedret deres trivsel.
Arbejdet er afsluttet med en tværgående evaluering, der udkom 10. juni 2020, og som præsenteres her

Betragtninger på Kultur på Recept fra Sundhedstyrelsen

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, taler i dette videointerview om resultaterne fra kultur på recept og om brug af kultur som en del af behandlingen/rehabiliteringen af borgere i sundhedsvæsenet.

Relaterede projekter

Kultur som sundhedsfremme er et bredt felt med mange fagligheder, mange perspektiver og mange koncepter. Se flere spændende projekter her.

Se alle

Et sundt børne- og ungeunivers – kultur på tværs

Mand der spiller guitar på en hospitalsstue

Sammen om levende musik (SOL)

Kvinde som betragter kunstværker på et museum

Kunsten at skabe relationer