ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tid til læsning


Guidet fælleslæsning for psykisk sårbare

Tid til læsning løb af stablen 2016-2020 med støtte fra Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler. Med i projektet var Læseforeningen, forskere fra Aarhus Universitet og bibliotekarer og sundhedskonsulenter fra de midtjyske kommuner Viborg, Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Horsens. 
 
Afslutningsrapporten udkom i 2020. Se uddrag her:

"Rapporten konkluderer, at læsegruppedeltagelse har en signifikant positiv effekt på depression, stress og angst. Deltagerne oplever læsegruppen som en meningsfuld, tryg og stimulerende aktivitet, der bidrager positivt til deres hverdag. På det strategiske plan konkluderer rapporten, at brobygning mellem kultur og sundhed er altafgørende for en succesfuld implementering af tilbuddet."
 
Læs hele evalueringsrapporten her: https://www. laeseforeningen.dk/tid-til-lsning

Time for reading

Shared reading for the mentally vulnerable
 Time for took place in 2016-2020 with support from Central Denmark Region. Participating in the project were the Reading Association, researchers from Aarhus University and librarians and health consultants from the Central Denmark municipalities of Viborg, Holstebro, Herning, Ikast-Brande and Horsens.
 
The final report was published in 2020.
"The report concludes that reading group participation has a significant positive effect on depression, stress and anxiety. Participants experience the reading group as a meaningful, safe and stimulating activity that contributes positively to their daily lives. At the strategic level, the report concludes that building a bridge between culture and health is crucial for the successful implementation of the offer. "
 
Read the full evaluation report here: https://www. laeseforeningen.dk/tid-til- lsning

midt_logo_05_hvid_eps

Kontakt

Mikkel Ottow
Projektleder
mikkel.ottow@ru.rm.dk
+45 40 92 67 09

Amalie Møller Christensen
Kommunikationsansvarlig
amachi@rm.dk
+45 24 75 37 95

Baggrund

Kultur som Sundhedsfremme er en digital afløser for den fysiske konference, der skulle have været afholdt 2. september 2020, men som blev aflyst på grund af corona-situationen. Her kan du opleve en lang række digitale oplæg og møde mange af de oplægsholdere, der skulle have deltaget på konferencen.