ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Kunstmuseet som mentalt fitnesscenter
ARoS

Marianne Grymer

Bargeman

ARoS Aarhus Kunstmuseum kalder sig for et mentalt fitnesscenter og er Danmarks første demensvenlige museum. Museets mange sociale programmer henvender sig til forskellige målgrupper heriblandt unge på kanten, mennesker med demens, psykisk sårbare og sundhedsprofessionelle. Det, der kendetegner programmerne, er, at de tager afsæt i kunsten, der giver noget at være fælles om. Kunst og kultur skal styrke oplevelsen af sammenhæng og mening, og ARoS samarbejder med en lang række organisationer og foreninger.

English video below

The art museum as a mental fitness center
ARoS

Marianne Grymner
Bargeman

ARoS Aarhus Art Museum calls itself a mental fitness center and is Denmark’s first dementia-friendly museum. The many social programmes at the museum are targeted to different groups such as vulnerable young people, people with dementia, mentally vulnerable people and healthcare professionals. The programmes are characterised by taking their starting point in art as a joint project. Culture must strengthen the experience of coherence and meaning and ARoS collaborates with a number of organisations and associations.

Danish video above

midt_logo_05_hvid_eps

Kontakt

Projektleder Mikkel Ottow
mikkel.ottow@ru.rm.dk
+45 40 92 67 09

Presseansvarlig Kim Michelsen
kim.michelsen@ru.rm.dk
+45 24 26 71 01

Baggrund

Kultur som Sundhedsfremme er en digital afløser for den fysiske konference, der skulle have været afholdt 2. september 2020, men som blev aflyst på grund af corona-situationen. Her kan du opleve en lang række digitale oplæg og møde mange af de oplægsholdere, der skulle have deltaget på konferencen.