Aase-Marie-Ottesen

Sceneskift-oplæg - Musik

Aase Marie Ottesen

Forsker i Musikterapi, Aalborg Universitet.

Aase Marie Ottesen vil præsentere en nyudviklet online manual om brug af sang og musik i demensrehabiliteringen. Manualen er udviklet i forbindelse med et aktionsforskningsprojekt ved Aalborg Universitet gennemført af Aase Marie Ottesen i samarbejde med fire plejecentre i Danmark.

Manualen indeholder en samling autentiske videoer, der viser, hvordan brug af sang og musik kan medvirke til at opnå en positiv relation samt forebygge eller minimere udadreagerende adfærd hos personer med demens. Desuden har manualen også en række anbefalinger til, hvordan man i demensrehabiliteringsindsatsen kan komme i gang med at bruge sang og musik ud fra organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver på en arbejdsplads. Manualen er finansieret af VELUX FONDEN.

Sted

Det Jyske Musikkonservatorium

Tid

13.15 - 15.00

Emne

Sceneskift: Musik

midt_logo_05_hvid_eps
SST_logo_dansk_Hvid_RGB_2018

Kontakt

Projektleder Mikkel Ottow
mikkel.ottow@ru.rm.dk
+45 40 92 67 09

Presseansvarlig Kim Michelsen
kim.michelsen@ru.rm.dk
+45 24 26 71 01

Billetinfo

Billet erhverves gennem Safeticket. Konferencen er gratis at deltage i.

FÅ BILLET

Baggrund

Kultur som Sundhedsfremme er en konference, der afholdes af Region Midtjylland i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.