Midt i Kulturen – Kultur og Sundhed

Artikelserie om kultur som sundhedsfremme fra Midtikulturen.dk

Midtikulturen.dk er Midtjysk Kulturakademis digitale videndelingsplatform og konferencerum. Her udkom i 2020 denne artikelsamling om kultur som sundhedsfremme, hvor du kan finde inspirerende historier, erfaringer og forskellige perspektiver fra kunstnere, sundhedsprofessionelle og forskere med erfaringer fra både Danmark og udlandet.

Website